El cafÈ de la Granota
de Jesús Moncada

 

-Un barril de sabó moll

-Paraules des d’un oliver

-Informe provisional sobre la correguda d’Elies*

-Futbol de Ribera -L’assassinat de Roger Ackroyd*

SINOPSI
Una trobada entre un escriptor nascut en un poble i una periodista nascuda en una ciutat serveixen de fil conductor per reflexionar sobre la manera que té el primer d’observar la realitat.

Dramatúrgia: Jonay R. Férez
Direcció: Txell Roda
Durada: de 65 a 75 minuts i col·loqui

tornar

cafè granota